Одлуке СО

Одлуке СО

Септембар -ванредна сједница

1. Измјене Плана-капиталних-инвестиција 2. Одлука о измјени одлуке о кредитном задужењу

Септембар 2023.

1. План капиталних инвестиција 2. Одлука о кредитном задужењу 3. Одлука о усвајању извршења буџ 30.6.23 3а. OSTVARENJE 30.6.23- konačno 4. Одлука о усвајању Измјене дијела Плана парцелације...

Јул 2023.

1. Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта Краљево Насеље 2. Одлука о усвајању Плана мреже 3. Одлука о прибављању непокретне имовине 4. Програм о измјени Програма ЗЕВ 5. Одлука...

Мај 2023.

1. одлука о усвајању приједлога ребаланса 2023 1а. РЕБАЛАНС 1 2023 2. одлука о измјенама одлуке о извршењу буџета 3. План утрошка ШДС 2023. 4. план накнада од...

Април 2023.

1. Oдлука о усвајању нацрта ребаланса буџета 1а. Нацрт Ребаланса буџета 2023 2. План инвестиција 2023 3. Одлука о давању мишљења МХЕ 4. Одлука о приступању изради Плана...

Фебруар 2023.

1. Измјене и допуне Плана ШДС 2022 2. Одлука о измјени одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 3. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама 4....

Децембар 2022.

1. Одлука о усвајању Ребаланса 2 буџета Општине Хан Пијесак за 2022. 1а. Ребаланс 2 за 2022 2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу...

Новембар 2022.

1. Одлука о усвајању нацрта ребаланса 2 буџета за 2022. године 1а. НАЦРТ РЕБАЛАНСА 2 2022 2. Одлука о усвајању нацрта буџета 2023 2а. НАЦРТ БУЏЕТА 2023 3....

Септембар 2022.

1. Одлука о усвајању извршења буџета 1а. Остварење 30.6.2022. 2. Одлука о измјени одлуке о статусу, платама и другим правима функционера 3. Одлука_измјена програма за пољопривреду 4. Одлука...

Последње новости

Обавјештења