Одлуке СО

Одлуке СО

Јун 2024.

1. Одлука о расподјели Неутрошена новчана средства 2. одлука о усвајању нацрта ребаланса 2а. НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024 3. Одлука о усвајању извршења буџета 2024 3а. Извршење буџета...

Март 2024.

1. Измјене и допуне Плана утрошка средстава од накнаде ШДС за 2023. 2. План инвестиција и капиталних улагања 2024. 3. Одлука о утврђивању коначне гр. цијене...

Јануар 2024.

1. Измјене и допуне плана инвестиција 2023 2. Одлука о висини вриједности непокретности 3. Одлука о утврђивању пореске стопе 4. Одлука о утврђивању почетне цијене закупнине земљишта 5....

Децембар 2023.

1. Одлука о усвајању Ребаланса 2 за 2023. годину 1а. Ребаланс 2 буџета за 2022 2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу 2023 3. одлука...

Новембар 2023.

1. Одлука о усвајању Нацрта Ребаланса 2 за 2023 1а. NACRT REBALANSA 2 2023 KONAČAN (1) 2. Одлука о усвајању Нацрта буџета 2024 2а. NACRT BUDŽETA 2024...

Септембар -ванредна сједница

1. Измјене Плана-капиталних-инвестиција 2. Одлука о измјени одлуке о кредитном задужењу

Септембар 2023.

1. План капиталних инвестиција 2. Одлука о кредитном задужењу 3. Одлука о усвајању извршења буџ 30.6.23 3а. OSTVARENJE 30.6.23- konačno 4. Одлука о усвајању Измјене дијела Плана парцелације...

Јул 2023.

1. Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта Краљево Насеље 2. Одлука о усвајању Плана мреже 3. Одлука о прибављању непокретне имовине 4. Програм о измјени Програма ЗЕВ 5. Одлука...

Мај 2023.

1. одлука о усвајању приједлога ребаланса 2023 1а. РЕБАЛАНС 1 2023 2. одлука о измјенама одлуке о извршењу буџета 3. План утрошка ШДС 2023. 4. план накнада од...

Април 2023.

1. Oдлука о усвајању нацрта ребаланса буџета 1а. Нацрт Ребаланса буџета 2023 2. План инвестиција 2023 3. Одлука о давању мишљења МХЕ 4. Одлука о приступању изради Плана...

Последње новости

Обавјештења