Јавне набавке

Јавне набавке

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ РАДОВА-адаптација заједничке котловнице у Средњој школи

Обавјештење о набавци_адаптација заједничке котловнице у Средњој школи

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга – превоз ученика на подручју...

Одлука о избору најповољнијег понуђача - превоз ученика 2021.-2022.

Одлука о додјели уговора – Ватрогасна опрема (алат, инвентар и резервни дијелови)

Одлука о додјели уговора- Ватрогасна опрема (алат, инвентар и резервни дијелови)

Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке роба и обавјештење о набавци-ватрогасна опрема

Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке-ватрогасна опрема Обавјештење о набавци - ватрогасна опрема

Одлука о додјели уговора- опрема за кухињу у вртићу (бијела техника)

Одлука о додјели уговора- опрема за кухињу у вртићу (бијела техника)

Последње новости

Обавјештења