Јавне набавке

Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Санација локалних путева у општини Хан Пијесак-2 дионице

Одлука о избору најповољнијег понуђача_Санација локалних путева

Одлука о додјели уговора-радови на водоводу Јеловци

Одлука_радови на водоводу Јеловци ("Савком" д.о.о.)

Одлука о додјели уговора-радови на водоводу Јеловци

Одлука_радови на водоводу Јеловци (ЈПС Цвијетић)

Одлука о додјели уговора-штампани материјал

Одлука о додјели уговора_штампани материјал

Одлука о додјели уговора-средства за одржавање чистоће

Одлука о додјели уговора_средства за одржавање чистоће

Одлука о додјели уговора-рачунарска опрема

Одлука о додјели уговора_рачунарска опрема

Одлука о додјели уговора-канцеларијски материјал

Одлука о додјели уговора_канцеларијски материјал

Последње новости

Обавјештења