ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ХАН ПИЈЕСАК

Рачуноводство
Телефон: +387 57 555 252
Факс: +387 57 555 251

Информације
Телефон: +387 57 557 166

Е-маил: hanpijesak.dz@gmail.com  

ЈЗУ АПОТЕКА ''ХАН ПИЈЕСАК''

Телефон: +387 57 557 347
Факс: +387 57 557 347
Е-маил: apothp@teol.net

ЈУ ОШ ''МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ'' ХАН ПИЈЕСАК

Телефон: +387 57 557 216
Веб адреса: www.oshanpijesak.edu.ba
Е-маил: os184@teol.net

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ''БРАНКО ЧУЧАК'' ХАН ПИЈЕСАК

Телефон: +387 57 555 300
Факс: +387 57 555 302
Веб адреса: www.brankocucak.org

ЈПШ ''ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' - ШГ ''ВИСОЧНИК'' ХАН ПИЈЕСАК

Телефон: +387 57 557 214
Е-маил: visocnik@sumers.org

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РС - БИРО ХАН ПИЈЕСАК

Телефон: +387 57 557 392
Факс: +387 57 557 392
Е-маил: biro.hanpijesak@fiszzzrs.net

ЈКП ''КРАЉЕВА ГОРА'' Д.О.О.

Телефон: +387 57 557 370
Факс: +387 57 557 370
Е-маил: kraljevagora@gmail.com

ЈУ ЦОС ''ПОГЛЕД'' ХАН ПИЈЕСАК

Телефон: +387 57 557 642
Е-маил: cospogled.hp@gmail.com