Предсједник СО Хан Пијесак

Предсједник Скупштине општине Хан Пијесак

Нина Стојановић

Телефон: +387 57 557 168
Факс: +387 57 557 285
Ел.пошта

Начелник одјељења за општу управу

Свјетлана Радуловић
дипл. правник
Телефон: +387 57 557 258
Факс: +387 57 557 285
Ел.пошта

Начелник одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности

Славица Ашоња
дипл. економ.
Телефон: +387 57 557 511
Факс: +387 57 557 285
Ел.пошта

Секретар Скупштине општине

Бојана Видовић
дипл. правник
Телефон: +387 57 557 108
Факс: +387 57 557 285
Ел.пошта

Oпштина Хан Пијесак

Адреса:
Александра Карађорђевића 4. 71360 Хан Пијесак
Телефон централа: 057/557 108
Факс: 057/557 285