ФОРУМ ГРАЂАНА У МЗ ХАН ПИЈЕСАК

Нашим суграђанкама и суграђанима није недостало идеја….Издвајамо сљедеће приједлоге: уређење Борачког брда (простор изнад цркве); уређење трибина – игралишта код школе; уређење школског или другог адекватног простора за различите сврхе (нпр. простор за младе и/или успостава едукативно-креативног центра); израда посебних туристичких реквизита („туристички рамови“ и сл.) и инсталирање истих на одговарајућим локацијама.
Истакнута је потреба да се слични догађаји чешће организују