ILDP Пројекат – Општина Хан Пијесак награђена за процес управљања локалним развојем у 2019. години у износу од 50.000 USD - Архива

Општина Хан Пијесак је почевши од 2017. године укључена у Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) који у Босни и Херцеговини имплементира UNDP у сарадњи са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (SDC), а путем којег се пружа подршка
партнерским јединицама локалне самоуправе у увођењу и примјени системског приступа планирању и управљању развојем. У склопу овог пројкета Општина Хан Пијесак је 2018. године израдила и усвојила Стартегију интегрисаног локалног развоја за период 2018-2027.

ILDP сваке године проводи процјену капацитета партнерских ЈЛС како би се пратио и оцијенио напредак у провођењу процеса управљања развојем. Према коначним резултатима извршених процјена капацитета за управљање локалним развојем у 11 партнерских ЈЛС, Општини Хан Пијесак је додијељна награда за највећи раст индекса
капацитета у процесима планирања и управљања развојем у 2019. години у односу на 2016. годину.

На основу тога, Општина Хан Пијесак је добила награду у форми права на додјелу гранта у износу од 50.000 USD за имплементацију једног пројекта дефинисаног у Стратегији развоја.

Овим путем Општина Хан Пијесак се захваљује Пројектном одбору ILDP-а на додијељеној награди и радује се даљој сарадњи како у оквиру овог пројекта
тако и будућих пројеката.