Јавна набавка услуга- информисање и медији

06.10.2020.-  Посебна одлука о покретању поступка набавке услуга- информисање и медији

Одлука о додјели уговора- информисање и медији