Јавна набавка услуга – израда плана парцелације Индустријске зоне „Мекоте“

Одлука о додјели уговора – план парцелације
Посебна одлука – план парцелације