Јавна расправа о Нацрту ребаланса 2 буџета за 2021. годину

Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса 2 буџета за 2021. год.

Нацрт ребаланса 2 за 2021. годину