ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРОЈЕКТУ EU4AGRI

РАСПИСУЈЕ СЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРОЈЕКТУ EU4AGRI:

Mјерa подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима

I

Општина Хан Пијесак планира да поднесе пријаву у оквиру Јавног позива за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима (ЕU4AGRI), ЛОТ 1.

II

У складу са условима Јавног позива, потребно је да заинтересоване јединице локалне самоуправе изаберу 5 директних крајњих корисника и поднесу пројектни приједлог.

III

Како би се осигурало да крајњи директни корисници буду изабрани на фер и транспарентан начин, Општина Хан Пијесак је креирала одговарајући упитник за идентификацију потенцијалних директних крајњих корисника, а попуњавање упитника је уједно и пријава -изражавање интереса за учествовање у пројекту.

IV

Потребно је да заинтересована физичка/правна лица која испуњавају услове Јавног позива (текст јавног позива и пратећи документи доступни на: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/)  попуне општински упитник и доставе га лично или путем препоручене поште на адресу:

Oпштина Хан Пијесак

Одјељење за управљање развојем, привреду, финансије и друштвене дјелатности

Александра Карађорђевића 4, 71360, Хан Пијесак.

V

Попуњен упитник се доставља од 29.09.2022. године до 13.10.2022. године.

(Упитник можете пронаћи у прилогу)

VI

Сва заинтерeсована лица могу се детаљније информисати о условима и правилима Јавног позива сваког радног дана у просторијама Општине Хан Пијесак, Одјељење за управљање развојем, привреду, финансије и друштвене дјелатности, канцеларија бр. 10.

Контакт особа: Славица Ашоња, тел: 057-557-511.

VII

Општинска комисија ће извршити евалуацију достављених упитника и одабрати  потенцијалне директне крајње кориснике најкасније до 20.10.2022. године.

VIII

Општина Хан Пијесак задржава право да одустане од кандидовања пројектног приједлога у случају недовољног броја пријава и/или неодговарајућег профила заинтересованих лица (потенцијалних директних крајњих корисника).

Број: 02-40-95/22

Дана: 28.09.2022.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

(Слободан Ђурић)

Упитник.диверсификација