ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. – Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења

Informacija o pregovarackom postupku