Конкурс за израду идејног рјешења за уређење зелених парковских површина на Борачком брду у Хан Пијеску- ИЗМЈЕНА И ДОПУНА

Обавјештење о набавци_Конкурс парк Б.брдо-измијењено и допуњено

Konkurs za izradu idejnog rješenja park B.Brdo sa prilozima_izmjenjen i dopunjen dokument

Projektni zadatak Park B.brdo sa prilozima (1)

Izvod iz katastra (1)

Izvod iz Urbanističkog plana (1)

Geodetska podloga (1)

Situacija kod Stadiona (1)