Kонсултативни састанци са пољопривредницима, заједницама етажних власника и пензионерима

Дана 13. априла 2021. године на приједлог и позив начелника општине Хан Пијесак Слободана Ђурића одржана су 3 састанка са представницима пољопривредника, заједница етажних власника и пензионера ради размјене мишљења и додатних сугестија на приједлоге аката којима ће се вршити расподјела средстава из буџета општине Хан Пијесак за 2021. годину за ове групе корисника.

Након ових усаглашавања, приједлози аката ће се упутити у скупштинску процедуру на усвајање, за скупштину која је планирана да се одржи сљедеће седмице, и то:

  1. Програм подстицаја пољопривредне производње за 2021. годину, којим је планирана премија за производњу млијека у износу од 0,10 КМ/литар произведеног и предатог млијека и премија за узгој квалитетно-приплодних грла у систему крава-теле у износу од 100,00 КМ/по грлу (планирано 100.000 КМ);
  2. Одлука о суфинансирању реализације пројекта санације и реконструкције кровова и фасада са заједницама етажних власника са правилником о бодовању (планирано 100.000 КМ);
  3. Одлука о помоћи пензионерима за набавку огрева (укупно планирано 70.000 КМ, од чега је за огрев усаглашен износ од 62.000 КМ, а остатак је за друге помоћи пензионерима).

Саставни дио свих аката су критеријуми те поступак расподјеле са детаљима о јавном позиву, начину пријављивања и одабиру корисника.

Пензионери Хан Пијеска у разговору са Начелником општине

Поступак расподјеле ће спроводити посебно формиране комисије, у којима ће бити именовани и представници поменутих група корисника.

Састанци су протекли у духу међусобног разумијевања уз исказано задовољство од стране представника пољопривредника, заједница етажних власника и пензионера намјером Општине Хан Пијесак да се овим путем изађе у сурет рјешавању потреба грађана и унапређењу квалитета живота у Хан Пијеску.