Критерији за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту корисницима права из области борачко-инвалидксе заштите и заштите цивилних жртава рата у 2020.

Критерији за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту корисницима права из области борачко-инвалидксе заштите и заштите цивилних жртава рата у 2020.