Критерији за одобравање новчаних средстава ратним војним инвалидима за куповину ортопедских помагала у 2020. години

Kriterija i priloga za 2020 -Obavještenje svim opštinskim-grad

Критерији за одобравање новчаних средстава ратним војним инвалидима за куповину ортопедских помагала у 2020. години

Образац Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала 2020

ПРИЛОГ 1 – Листа ортопедских помагала РВИ – параплегичари

ПРИЛОГ 1 – Листа ортопедских помагала РВИ – ампутирци