Набављенa 22 нова контејнера

У оквиру Пројекта „Набавка опреме за управљање амбалажним отпадом“ суфинансиран од стране Фонда за заштиту животне средине Републике Српске за 2017.годину поред специјализованог возила за одвоз отпада, набављени су и 22 метална топлоцинчана контејнера запремине 1100 л, укупне вриједности до 12.820,00 КМ без пдв односно 14.999,40 КМ са
пдв-ом. Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева и
Одлуком о избору најповољнијег понуђача број 01-664/18 од
13.06.2018.године, уговор је додјељен понуђачу ЛИВ-с Високо, као
најповољнијем понуђачу. Општина Хан Пијесак је финансирала набавку
22 контејнера, који ће омогућити побољшање квалитета збрињавања
отпада и уређења града, као и проширење треиторије покривености
организованим одвозом отпада, доступности услугом сакупљања отпада и смањења могућности сварања дивљих депонија.