ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК

Обавјештавамо пољопривреднике са подручја општине Хан Пијесак да ће Општина Хан Пијесак до краја марта 2018. године извшити организовани попис пољопривреде.

Разлози за провођење пописа у овом тренутку су двојаке природе:

Као прво, Општина Хан Пијесак је у процесу израде стратегије развоја за период 2018-2027. година који се проводи уз подршку Развојног програма уједињених народа (UNDP). Пољопривреда је дефинисана као један од фокуса развоја, али подаци са којима располажемо су некомплетни и нетачни и као такви онемогућавају реално сагледавање ситуације у пољопривреди и дефинисање програма и пројеката развоја у области пољопривреде.

Други разлог је најава Пројекта развоја конкурентности у руралним подручјима (RCDP) који се финансира средствима Међународног фонда за развој пољопривреде (IFAD), а имплементира га Јединица за координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Пројекат се односи на развој ланаца вриједности и кластера у секторима воћарства, повртарства и секундарних шумских производа који су препознати као перспективни ланци вриједности за смањење руралног сиромаштва. Пројекат ће трајати у два циклуса по пет година и у наредним годинама постоји индиција да ће се уврсити и сектор мљекарства. У наредном периоду (највјероватније у мају мјесецу) биће објављен јавни позив за општине да се пријаве за учешће у пројекту, односно да изразе спремност суфинансирања, што је предуслов да у наредним фазама пољопривредници са подручја општине која се пријави могу да учествују у пројекту. Општина Хан Пијесак има намјеру да се пријави и у том смислу је неопходно да имамо комплетне и што тачније податке о пољопривреди. Везано за сами пројекат, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности општинске управе Хан Пијесак ће у сарадњи са Ресором за пружање стручних услуга у пољопривреди организовати информативне састанке са пољопривредницима у току априла мјесеца, о чему ће пољопривредници бити благовремено обавијештени.

Начин провођења пописа пољопривреде:

Попис ће се спровести на основу Упитника. Један упитник се попуњава за једно газдинство. Да бисмо што брже и учинковитије спровели попис молимо пољопривреднике да сами попуне упитник. Попуњавање упитника од стране самих пољопривредника биће омогућено у периоду од 13. до 20. марта. Упитници ће бити доступни на мјестима гдје се предаје млијеко (откупне станице). Након попуњавања, упитник је потребно предати особи која ће за сваку откупну станицу бити задужена за подјелу и сакупљање упитника. Такође, упитник се може преузети на протоколу Општине Хан Пијесак, а налази се и у прилогу овог обавјештења. Пољопривредници који преузму упитник у Општини или путем интернета, молимо да попуњен упитник предају опет на протокол Општине.

Пољопривредници који сами не попуне упитник биће контактирани лично, путем телефона. Позивање ће се обавити након 20. марта.

Искрено се надамо да пољопривредници препознају важност ових активности и да ће активно сарађивати, како бисмо што прије, на обострано задовољство завршили попис пољопривреде у општини Хан Пијесак.

УПИТНИК Упитник Хан Пијесак пољопривреда