Oбука на тему: “Методологија мјесних заједница/ локализација визије МЗ“

Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације БиХ у оквирупројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ „ 13. октобра 2022 године у Бијељини организовали су обуку на тему:“ методологија мјесних заједница/ локализација визије МЗ“.
Обука је организована са циљем да се особље које ради са мјесним заједницама оспособи за примјену методолошког оквира и подршку локализацији визије мјесних заједница.
Обука је била фокусирана на:
• преглед законског оквира, анализа и препорука из прве фазе пројекта “ Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“, опште и специфичне улоге и одговорности, посебно оне у вези за функционисањем мјесних заједница,
• преглед методолошког приступа мјесних заједница који је примијењен на 24 ЈЛС и 136 мјесне заједнице у првој фази пројекта“ Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“
• добре праксе из прве фазе пројекта и предности методолошког приступа пројекта “Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“, као и нови модели визије мјесних заједница, тепрепоручени процес за локализацију визије мјесних заједница
На обуци су присуствовали представници из слиједећих јединица локалне самоуправе:Зворник, Дервента, Србац, Вукосавље, Сребреница, Нови Град, Лукавац, Хан Пијесак, Пелагићево.
Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ „ проводи УНДП и савези општина/опћина и градова Републике Српске и Федерације Бих уз финансијску подршку Владе Швајцарске и Шведске.