Одлука о додјели уговора – израда Елабората (пројеката) у оквиру пројектно-техничке документације реконструкције дијела објекта Дома здравља и пренамјене у вртић

22.05.2020. – Одлука о додјели уговора – елаборат ДЗ