Одлука о додјели Уговора – израда Главног пројекта санације и реконструкције постојеће каптаже изворишта Љесковац, потребних резервоара и пумпне станице на водводном систему Фаза 2

29.10.2020. – Одлука о додјели Уговора