Одлука о додјели уговора – колективно осигурање радника

Одлука о додјели уговора- колективно осигурање радника од посљедица несрећног случаја