Одлука о избору најповољнијег понуђача-Адаптација општинске сале са ентеријерским уређењем

Одлука о избору најповољнијег понуђача_адаптација општинске сале