Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба – течна горива за потребе Општине Хан Пијесак

24.12.2019. – Одлука о избору најповољнијег понуђача – течна горива