Одлука о избору најповољнијег понуђача за зимско одржавање путева 2023/2024 (ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3)

Odluka zimsko održavanje puteva LOT !

Odluka zimsko održavanje puteva LOT 2

Odluka zimsko održavanje puteva LOT 3