Одржана IV ванредна сједница Скупштине општине

IV ванредна сједница Скупштине општине Хан Пијесак одржана је дана 20.07.2020. са почетком у 10 часова.

 

Одборници и присутни испоштовали мјере превенције у борби против ЦОВИД-19 те се сједница одржава уз обавезно ношење маски, дезинфекцију руку те уз држање неопходне дистанце.

 

Присутно 13 одборника, два одборника оправдано одсутна.

 

Предложен Дневни ред од три тачке ( 1. Именовање в.д. директора ЈУ Центар за социјали рад Хан Пијесак, 2. Именовање в.д. чланова управног одбора ЈУ Центар за социјали рад Хан Пијесак и 3. Текућа питања) једногласно усвојен.

 

Скупштина је једногласно усвојила приједлог Комисије за избор за именовање да за в.д. директора ЈУ Центар за социјали рад Хан Пијесак буде именована Мила Гојковић, дипл. правник из Хан Пијеска, те приједлог Начелника општине да за в.д. чланове управног одбора ЈУ Центар за социјали рад Хан Пијесак буду именовани Драга Петрушић, дипл. правник из Хан Пијеска, Мирјана Лазаревић, дипл. правник из Хан Пијеска и Зорица Бакмаз, дипл. инг. орг. рада из Хан Пијеска.

 

Под текућим питањима Предсједница СО-е упознала одборнике СО-е о тешкој ситуацији у којој се налази један наш суграђанин и предложила одборницима да се у знак хуманости и солидарносри одрекну накнаде за присуство овој сједници Скупштине, како би на тај начин помогли.

Сви одборници су били сагласни са овим приједлогом, те ће средства бити уплаћена на његов рачун.

Хуманом гесту придружио се и Начелник општине.

 

На крају сједнице, Предсједница се у своје и његово име захвалила свим одборницима и Начелнику за учињено добро дјело и хуманост.

 

Сједница Скупштине општине завршена у 10:10.