Одржана XL сједница Скупштине општине

На XL сједници Скупштине општине одржане дана 03.09.2020. са почетком у 10 часова присутно 13 одборника, два одборника оправдано одсутна.

На приједлог начелника општине Дневни ред допуњен тачком Извјештај о раду начелника и општинске управе која се разматрала послије тачке 2. под тачком 3., а материјал по овој тачки  благовремено је достављени одборницима.

Дневни ред једногласно усвојен. Након извјештавања предсједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика Тодића о усаглашености тачака Дневног реда са Законом кренуло се на разматрање тачака Дневног реда.

Извод из записника са XXXIX редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 06.08.2020. год., Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак, Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора Центра за социјални рад Хан Пијесак, Текст јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак, Одлука о именовању Комисије за спровођење поступка избора и именовања директора ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак, Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак, Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Ха Пијесак, Текст јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак, Одлука о именовању Комисије за спровођење поступка избора и именовања чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак усвојени су једногласно.

Извјештај о извршењу буџета општине Хан Пијесак  за период 01.01. до 30.06.2020. године, Извјештај о раду начелника општине и општинске управе за 2019. годину те Одлука о одређивању радног времена трговинских објеката на подручју општине Хан Пијесак усвојен је већином гласова.

Одборничких питања није било.

Под текућим питањима дискутовало се о реконструкцији зидића у ул. Александра Карађорђевића, порушеног дрвећа код ШГ Височник, водоводној мрежи, аутобуској станици. Учешће у полемици узели Миле Голијан, Радомир Ребић, Љубица Терзић, Остојић Владо, Јанко Голијан

Сједница Скупштине општине завршена у 10:50.