Одржана XLII сједница Скупштине општине Хан Пијесак

На XLII сједници Скупштине општине одржане дана 27.10.2020. са почетком у 10 часова присутно 12 одборника, три одборника оправдано одсутна.

Мјере превенције од вируса се поштују

Дневни ред једногласно усвојен. Након извјештавања предсједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика Тодића о усаглашености тачака Дневног реда са Законом кренуло се на разматрање тачака Дневног реда.

На Дневном реду нашле су се сљедеће тачке Дневног реда:

 • Извод из записника са XLI редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 09.2020. год.,
 • Нацрт ребалнса 2 буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину, са приједлогом Одлуке о усвајању
 • Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта, у сврху обликовања парцеле
 • Одборничка питања
 • Текућа питања

Извод из записника са XLI редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 25.09.2020. год. усвојен једногласно.

На тачку 2. Нацрт ребалнса 2 буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину, са приједлогом Одлуке о усвајању начелник оптшине Владо Остојић уложио је два амандмана која су усвојена већином гласова.

Већином гласова усвојен је и Нацрт ребаланса 2 буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину, са приједлогом Одлуке о усвајању са усвојеним амандманима.

Усвојени амандмани:

 1. амандман:

На страни  прихода: 722312 – комуналне таксе на фирму умјесто предложених 50.000 КМ планирати у износу 40.000 КМ (смањити за 10.000 КМ)

На страни расхода у оквиру ПЈ 00410130 – Општинска управа

 • позиција 411100- расходи за бруто плате запослених умјесто предложених 655.000 КМ планирати у износу од 648.000 КМ (смањити за 7.000)
 • позицију 411100- порези и доприноси на плате запослених умјесто предложених 390.000 КМ планирати у износу од 387.000 (смањити за 3.000)
 1. амандман

Позиција 511300 – издаци за набавку опреме  – саобраћајна сигнализација – семафори умјесто предложених 245.000 КМ планирати у износу од 133.000 КМ (смањити за 112.000 КМ) јер ће се радити једна раскрсница умјесто двије

 • позицију 415214 – вјерске заједнице умјесто предложених 9.000 КМ планирати у износу од 12.000 (повећати за 3.000), ради помоћи манастиру Пјеновац
 • позицију 415227 – Дом здравља, ради недовољног износа за све трошкове, умјесто предложених 214.000 КМ планирати у износу 234.000 КМ (повећати за 20.000 КМ)
 • позиција 416122 – текуће помоћи породицама погинулих бораца и РВИ умјесто предложених 18.000 КМ планирати у износу од 36.000 КМ (повећати за 18.000 КМ)
 • 416129 – остале текуће дознаке грађанима умјесто предложених 45.000 КМ планирати у износу од 57.000 КМ (повећати за 12.000 КМ),
 • планирати нову позицију 416126 – текуће помоћи свим породицама са малољетном дјецом у износу од 29.000 КМ
 • планирати нову позицију 511100 – изградња водовода за села Боровине, Плане, Ријеке и Јеловци у износу од 20.000 КМ, за израду пројектне документације
 • позицију 511300 – набавка опреме – лактофризери умјесто предложених 10.000 КМ планирати у износу од 20.000 КМ (повећати за 10.000 КМ), ради набавке два умјесто једног лактофризера

Наведеним амандманима буџетски оквир достављеног Нацрта ребаланса 2 буџета за 2020. годину се смањује за 10.000 КМ, и умјесто предложених 4.047.356 КМ износи 4.037.356 КМ

Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта, у сврху обликовања парцеле усвојена једногласно.

 

Одборничких питања није било.

Под текућим питањима одборник Миле Голијан даје приједлог да се ЈКП ,,Путеви“ пошаље допис у коме се од њих захтјева постављање семафора на магистралном путу (раскрсница код Дома здравља). Иако му је начелник општине одговорио да смо слали такав допис према ЈКП Путеви тражи да се о томе изјасне одборници. Због наведеног одборници нису прихватили приједлог одборника Мила Голијана.

Сједница Скупштине општине завршена у 10:50