Одржана XXIX редовна сједница Скупштине општине

На XXIX сједници Скупштине општине одржане дана 06.09.2019. са почетком у 10 часова присутно 13 одборника, два одборника оправдано одсутна.

Дневни ред једногласно усвојен. Након извјештавања предсједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика Тодића о усаглашености тачака Дневног реда са Законом кренуло се на разматрање тачака Дневног реда.

Извод из записника са XXVIII редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 02.08.2019. год., Извјештај о раду општинских инспекција за период од 01.01.-30.06.2019., Извјештај о раду Комуналне полиције за период од 01.01.-30.06.2019. године, Извјештај о стању заштите од пожара на подручју општине Хан Пијесак као и Одлука о измјени Одлуке о именовању комисије за продају грађевинског земљишта путем лицитације и непосредном погодбом усвојени су једногласно.

Извјештај о извршењу буџета општине Хан Пијесак  за период 01.01. до 30.06.2019. године усвојен је већином гласова.

На нацрт Ребаланса 2 буџета општине Хан Пијесак за 2019. годину уложена су два амандмана на основу препоруке Министарства финансија те су оба усвојена већином гласова, као и Нацрт ребаланса 2 буџета са усвојеним амандманима.

Већином гласова усвојена је и Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Хан Пијесак.

Одборничких питања није било.

Под текућим питањима разговарало се о упућеној  иницијативи према ЈП ,,Путеви РС“ око реконструкције путева Хан Пијесак – Гођење и Хан Пијесак – Олово.

Сједница Скупштине општине завршена у 10:30.