Одржана XXVI сједница Скупштине општине

На сједници Скупштине општине одржане дана 17.05.2019. године присуствовало је 14 одборника.Укупно 19 тачака Дневног реда о којима се одлучивало.

Дневни ред једногласно усвојен.

Једногласно усвојен и Извод из записника са XXV сједнице Скупштине као и сљедећи извјештаји и информације: Извјештај о утрошку средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара у 2018. год., Извјештај о статусним питањима породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца, Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста општине Хан Пијесак за 2018. год., Информација о стању привреде на подручју општине Хан Пијесак, Информација о упису у централни регистар предузетника на подручју општине Хан Пијесак, Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Хан Пијесак, Информација о стању и проблемима у области социјалне и дјечије заштите на подручју општине Хан Пијесак, Информација о стању јавног реда и мира, безбједност грађана и имовине на подручју ПС Хан Пијесак за 2018. год., Одлука о именовању Савјета плана, те Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање Надзорног одбора ЈКП ,,Краљева Гора” д.о.о., о утврђивању критеријума за избор и именовање Надзорног одбора ЈКП ,,Краљева Гора” д.о.о., Текст јавног конкурса за избор и именовање Надзорног одбора ЈКП ,,Краљева Гора” д.о.о. и Одлука о именовању Комисије за спровођење поступка избора и именовања Надзорног одбора  ЈКП ,,Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак.

Већином гласова усвојен је Извјештај о извршењу Буџета општине Хан Пијесак за 2018. год., Извјештај о реализацији Измјена и допуна Плана утрошка средстава од накнаде ШДС за 2018. год. Извјештај о утрошку средстава од накнаде за воде, Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Хан Пијесак за 2018. годину, те Одлука о одређивању назива.

Под текућим питањима предсједница СО Михаела Томовић упознала је одборнике са Законом о заштити лица која пријављују корупцију. Одборницима је уручен Закон о заштити лица која пријављују корупцију и Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу лица која пријављују корупцију. Одборници позвани да присуствују састанку гдје ће се са овим законом опширније упознати представници мјесних заједница, јавних установа, невладиних организација.

Постављено је једно одборничко питање.

Усвојене тачке Дневог реда детаљније можете погледати у Одлукама и Документима СО.