Одржана XXX редовна сједница СО-е

На XXX сједници Скупштине општине одржане дана 11.10.2019. са почетком у 10 часова
присутно 14 одборника, један одборник оправдано одсутан.
Дневни ред једногласно усвојен. Након извјештавања предсједавајућег Комисије за прописе и
статутарна питања Дејана Деурића о усаглашености тачака Дневног реда са Законом кренуло
се на разматрање тачака Дневног реда.
Извод из записника са XXIX редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана
06.09.2019. год., Информација о стању у области здравствене заштите на подручју општине Хан
Пијесак, Разрјешење чланова надзорног одбора ЈКП ,,Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак,
Именовање чланова надзорног одбора ЈКП ,,Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак, Одлука о
покрићу губитка из ранијих година ЈКП ,,Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак усвојени су
једногласно.
На Одлуку о усвајању Ребалнса 2 буџета општине Хан Пијесак за 2019. годину уложен је један
амндман који је као и Одлука о усвајању Ребаланса буџета усвојен већином гласова.
Већином гласова усвојена је и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу буџета
општине Хан Пијесак за 2019. годину.
На Одлуку о усвајању Ребалнса 2 буџета општине Хан Пијесак за 2019. годину уложен је један
амндман који је као и Одлука о усвајању Ребаланса буџета усвојен већином гласова.
Већином гласова усвојена је измјена и допуна Плана инвестиција општине за 2019. година са
уложеним амандманом.
Већином гласова усвојена је и измјена и допуна Плана утрошка средстава од продаје ШДС за
2019. годину.
Одборничких питања није било.
Под текућим питањима директорица ветеринарске станице Мирјана Газија изложила је
проблем простора за обављање ветеринарских услуга. Упутила је и Захтјев према Општини за
који ће се покушати изнаћи рјешење.
Сједница Скупштине општине завршена у 10:35.