Оглас о излагању Нацрта Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Просторног плана општине Хан Пијесак 2020-2039.

Оглас о излагању НАЦРТА