Оглас о излагању нацрта регулационог плана „Краљево насеље“ на ЈАВНИ УВИД

Оглас о излагању нацрта рег. плана Краљево насеље