Оглас о излагању Просторног плана за период 2020-2039. године

Оглас о излагању Просторног плана за период 2020-2039. године