Оглас о јавној расправи на Нацрт Плана парцелације дијела Индустријске зоне Мекоте

Оглас о јавној расправи на Нацрт Плана парцелације дијела инд.зоне Мекоте