Оглас о одржавању јавне расправе на Нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Просторног плана општине Хан Пијесак 2020-2039.

Оглас о Јавној расправи на Нацрт извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину