Оглас о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ГРАДСКОГ ГЗ ГАРАЖЕ 2019.

Пријава на учешће на лицитацији