Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке – израда УТУ за реконструкцију система одводње отпадних вода урбаног дијела општине Хан Пијесак у сврху добијања локацијских услова

06.11.2020. – Посебна одлука_УТУ