Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке радова-адаптација општинске сале и обавјештење о набавци

Посебна одлука_адаптација општинске сале

Обавјештење о набавци_адаптација општинске сале