Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке роба и обавјештење о набавци-ватрогасна опрема

Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке-ватрогасна опрема

Обавјештење о набавци – ватрогасна опрема