Посебна одлука о покретању поступка набавке радова- електро прикључак за вртић и Одлука о додјели уговора- електро прикључак за вртић

Јавна набавка услуга- електро прикључак за вртић