Прелиминарна ранг листа студената за додјелу стипендија за школску 2023/2024. годину

Прелиминарна ранг листа судената за додјелу стипендија за школску 2023_2024. годину