ПРВИ КОРАЦИ КА ДОМУ ЗА СТАРА ЛИЦА

Oдржан је састанак са представницима Пројекта унапређења ефикасности локалних услуга (PIPLS) у БиХ и консултантима из „Пројект“ а.д. Бања Лука. Разговарано је о техничким аспектима локалног пројекта „Изградња капaцитета за пружање услуга лицима треће животне доби“ који ће бити суфинансиран у оквиру PIPLS пројекта.
PIPLS пројекат има за циљ унаприједити приступ кључним јавним услугама у јединицама локалне самоуправе кроз боље управљање имовином и повећање улагања у локалну инфраструктуру.
Пројекат финансира Шведска- Embassy of Sweden in Sarajevo а имплементира и суфинансира Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ- UNDP Bosnia and Herzegovina у сарадњи са партнерским јединицама локалне самоуправе.