Састанак са Министром здравља и социјалне заштите РС

BenQ DC S1410

Данас у 10.00 часова у кабинету начелника Општине, одржан је састанак на коме су
присуствовали Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић, начелник општине Владо Остојић, предсједник Скупштине општине Михаела Томовић, подпредсједник Скупштине општине Вјекослав Максимовић, вд директор ЈЗУ „Дом здравља“ Голијан Радојка и чланови синдикалног одбора наведене установе.

На састанку се водио разговор о тренутном финансијском и општем стању у ЈЗУ „Дом
здравља“ Хан Пијесак, као и о штрајку радника и превазилажењу проблема у функционисању те установе.

. Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Драган Богданић је након
састанка изјавио:

„ На састанку смо договорили да обавезе настале у претходном периоду, рјешавамо на начин како будемо рјешавали у другим здравстевеним установама. У наредном периоду ћу се састати са директором Здравственог фонда и разговарати о задужењима ЈЗУ „Дом здравља“ Хан Пијесак из неких ранијих периода. Влада је донијела одлуку да одређена средства издвоји за Домове здравља који су у оваквој ситуацији. Подржавам локалну управу која ће покренути питање одговорности за настало стање у претходним периодима. На менаџменту Дома здравља, локалној управи, и нама је да у наредном периоду створимо услове за нормално функционисање ове установе „. Начелник општине, Владо Остојић је овом приликом изјавио:

„ Локална заједница као оснивач Дома здравља ће тражити од надлежних органа да се покрене питање одговорности за настало стање у Дому здравља. Ове године је буџетом планирано 100.000 КМ за Дом здравља и до сада је исплаћено 64.000 КМ, а остатак средстава ће бити уплаћен до краја године. Општина ће такође помоћи Дому здравља око дуга за за електричну енергију. Локална управа апсолутно подржава захтјеве радника везане за исплату личних доходака. У наредном периоду наставићемо финансијски помагати Дом здравља “.