Укинута ванредна ситуација у општини Хан Пијесак

Општински штаб за ванредне ситуације Општине Хан Пијесак је
22.01.2019.године одржао своју редовну сједницу. На наведеној сједници
анализирано је тренутно стање на општини Хан Пијесак и констатовано је
да су се стекли услови за укидање ванредне ситуације. Општински штаб за
ванредне ситуације донио је једногласно Одлуку о престанку проглашења
ванредне ситуације настале појавом обилних сњежних падавина на подручју
општине Хан Пијесак бр.02-81-2/19.

Odluka o prestanku proglašenja vanredne situacije nastale pojavom obilnih snježnih padavina na posručju opštine Han Pijesak