Уређене парковске површине на три локације

У Хан Пијеску уређене су парковске површине, односно зелене површине испред и око објекта, и то на три локације – код зграда Општине, зграде МУП-а и Основне школе.

Инвеститор ових радова је Општина Хан Пијесак, а извођач „Tamaris Company“ doo из Бања Луке.

Укупна цијена уређења наведених локација је 13.290,00 без ПДВ-а, односно 15.549,30 КМ са ПДВ-ом.