Успостављен организован систем за сакупљање отпада са сеоских подручја општине Хан Пијесак

ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. у наставку активности имплементације пројекта „Унапређење управљања чврстим отпадом у руралним срединама општина Бајина Башта, Вишеград и Хан Пијесак“, у протеклих пар дана је извршило поставку контејнера за сакупљање комуналног отпада запремине 5 м3 у руралним, сеоским подручјима општине Хан Пијесак. Двадесет контејнера ће бити распоређено по мјесним заједницама у договору са управом ШГ „Височник“, који се годинама уназад боре са одбаченим отппадом по рубовима шуме, јаругама и увалама поред путева, у недостатку алтернативног рјешења овог проблема.

Досадашња пракса у општини Хан Пијесак показала је да се уклањањем дивљих депонија поред путева на ободу насеља и по селима, није решио проблем тих депонија, јер су на мјесту старих, очишћених депонија поново настајале нове. Разлог томе јесте што грађани нису имали одређену локацију за одлагање отпада, не само комуналног већ и осталих врста отпада.

Села у којима ће бити успостављен организован систем за сакупљање отпада су: Мркаљи, Џимрије, Брестоваче, Мало поље, Берковина, Кусаче, Ријеке, Плане, Јеловци. На овај начин је пружена могућност грађанима општине Хан Пијесак из руралних подручја да на адекватан начин збрину отпад из својих домаћинстава.

Такође је планирано и постављање контејнера дуж магистралног пута М-19 од Хан Погледа до Крама, стајалишта на Дебелој Међи и Мекоте. Велика количина транзитног отпада се задржава на територији општине Хан Пијесак и иста често заврши неадекватно одложена поред пута чиме се нарушавају естетске карактеристике природе на дијеловима општине које гравитирају туристичким центрима или су чак и у самим туристичким центрима.

Очекивани резултати пројекта и предузетих активности су смањен негативан утицај отпада на животну средину на територији општине Хан Пијесак, успостављен систем сакупљања отпада са цјелокупне територије укључујући рурална и туристичка подручја и смањен број дивљих депонија.