Замјењена фасадна столарија на згради Општине Хан Пијесак

Предузеће „Mega roll“ д.о.о. Грачаница је за потребе општине Хан Пијесак
извршила следеће радове:

1.Замјену прозора на административној згради Општине Хан Пијесак- Уговор
број
02-404-105/19 од 04.04.2019.- 27.612,00 КМ

2.Набавку и постављање тракастих  завјеса  у згради Општине Хан Пијесак-
Уговор број
02-404-154/19 од 10.5.2019.- 3.889,44 КМ

3.Набавку и уградња ПВЦ врата у згради Општине Хан Пијесак- Уговор број
02-404-136/19 од 23.04.2019.- 1.860,00 КМ