Одлука о додјели уговора за набавку услуга колективног осигурања запослених

01.06.2017. Одлука о додјели уговора - осигурање запослених

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за видео надзор у згради...

20.04.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - опрема за видео надзор

Одлука о додјели уговора за набавку поклопаца за складиште угља

07.04.2017. Одлука о додјели уговора - поклопци за угаљ

Одлука о додјели уговора за јавну набавку радова на санацији дијела објекта „Старе дирекције“

31.03.2017. Одлука о додјели уговора за јавну набавку радова на санацији дијела објекта Старе дирекције

План јавних набавки за 2017. годину

30.03.2017. План јавних набавки за 2017. годину

Извјештај о реализацији уговора за уговорни орган Општину Хан Пијесак са 31.12.2016. године

Извјештај о реализацији уговора за уговорни орган Општину Хан Пијесак са 31.12.2016. године

Обавјештење о набавци течних горива

Обавјештење о набавци течних горива

Обавјештење о набавци ватрогасне опреме

Обавјештење о набавци ватрогасне опреме

Посљедње новости

Обавјештења