Оглас о излагању нацрта Плана парцелације проширења градског гробља „Богаз“ на јавни увид

174

Оглас – План парцелације