Одржана XLI сједница Скупштине општине

На XLI сједници Скупштине општине одржане дана 25.09.2020. са почетком у 10 часова присутно 13 одборника, два одборника оправдано одсутна.

Дневни ред једногласно усвојен. Након извјештавања предсједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика Тодића о усаглашености тачака Дневног реда са Законом кренуло се на разматрање тачака Дневног реда.

На Дневном реду нашле су се сљедеће тачке Дневног реда:

  • Извод из записника са XL редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 09.2020. год.,
  • Пословник о допуни Пословника Скупштине општине Хан Пијесак,
  • Приједлог Плана отклањања неправилности утврђених у извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Хан Пијесак за период од 01.01. – 31.12.2019. године РВ052-20

Све тачке Дневног реда усвојене су једногласно.

Веома важан документ о коме се данас говорило је Нацрт Просторног плана општине Хан Пијесак за период од 2020.- 2039. године који ће бити доступан свим грађанима на увид у сали Скупштине општине  почев од 14.10.2020. године у трајању од 30 дана.

Као предсједник Скупштине општине позивам грађане да дођу, активно учествују у давању својих сугестија, примједби, мишљења, приједлога како би се отклонили евентуални недостаци.

Одборничких питања није било.

Под текућим питањима одборник Миле Голијан даје приједлог за слање иницијативе према ЈП „Путеви РС“ да се изврши санација регионалног пута Хан Пијесак – Олово што је једногласно подржано од стране свих одборника.

Сједница Скупштине општине завршена у 10:35.